اخبار پردیس

NEWS clipart.preview

” از ساعت 10صبح روز چهارشنبه  06/فروردین/93 ”

(از قسمت زبان آموزان و ورود به پنل زبان آموزان)

  • شروع ترم جدید بهار1(آقایان):

شعبه یک(بوعلی): از شنبه 16/فروردین/93
شعبه دو(بعثت): از یکشنبه 17/فروردین/93

  • شروع ترم جدید بهار(خانم ها):

شعبه یک(بوعلی): از یکشنبه 17/فروردین/93
شعبه دو(بعثت): از شنبه 16/فروردین/93

  • شروع ثبت نام ترم های جدید آقایان و خانم ها:

از شنبه 17/اسفند/92 الی… (ادامه دارد…)

  • تعیین سطح(جهت ثبت نام) و مشاوره آموزشی : بصورت همه روزه

 

  • شروع دوره های جدید (Tiny Talk(1a-3b  خردسالان در ترم های بهار1(آقایان) و بهار(خانم ها)
  • شروع دوره های جدید (Let’s Go(B-6  کودکان و نوجوانان در ترم های بهار1(آقایان) و بهار(خانم ها)
  • شروع دوره های جدید (Four Corner(1a-4d  بزرگسالان در ترم های بهار1(آقایان) و بهار(خانم ها)
  • شماره های تماس:

شعبه1 (بوعلی): 8274991  و  8268372
تلفکس(شعبه بوعلی): 8275697
شعبه2 (بعثت):  2-8213401

  • سامانه پیامکی موسسه زبان پردیس: 30008508268372  آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات

 

 

همه چیز را آنلاین بیاموزید

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده .

با ما مشورت کنید و راهنمایی بگیرید

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده .

با دیگران صحبت کنید

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده .

 

دوره ها