زبان آموز گرامی:
 


جهت مشاهده و اطلاع از نتیجه ی پایان ترم خود می بایست به صفحه اصلی سایت مراجعه

نموده و سپس از قسمت زبان آموزان(بالای صفحه) وارد پنل زبان آموزان شوید. 

نام کاربری و رمز عبور شما: کدملی شما می باشد که توصیه می شود پس از اولین ورود به

پنل خود، رمز را به دلخواه خود تغییر دهید.