پرسش و پاسخ

سوال: دوره های زبان چقدر طول می کشد؟

جواب: بستگی دارد که از چه سطحی شروع کنید. فعلا” کسی که هیچ کلاس مکالمه ای قبلا” نگذرانده و از سطح مقدماتی (Beginners) شروع کند و بخواهد تا سطح پیشرفته (Advanced) برسد حدود ۳۰ ترم ۱/۵ ماهه طول می کشد.

سوال: چرا این مرکز از سیستم New Headway برای بزرگسالان استفاده می کند؟

جواب: به این دلایل:

  1. سیستم کاملی است (از مقدماتی تا پیشرفته).
  2. تمام مهارت ها و عناصر زبانی در آن دیده شده است.
  3. روشی سیستماتیک و پویا است.
  4. مطالب به  هم پیوسته و منطقی است.
  5.  برای فراگیران ایرانی با توجه به نیاز آنها مناسب است.
  6. مهم تر اینکه از آنجاییکه در این سیستم هر ۳ الی ۴ سال یک بار تغییراتی اعمال می شود و ویرایش حاضر ویرایشی منسجم است و ایرادات ویرایش های قبلی برطرف شده و بسیار جامع و کامل است.
  7. مدرسین مرکز با تسلطی کامل بر این سیستم بازده خیلی خوبی دارند.

سوال: هر ترم چند جلسه است؟

جواب: ۱۷ جلسه ۹۰  دقیقه ای

سوال: آزمونها چگونه هستند؟

جواب: کتبی، مصاحبه ، ( Listeningگوش دادن) واژگان…..

آزمون مصاحبه هر دو ترم توسط دو نفر از مدرسین برگزار می شود.

 

 

 

سامانه پیامکی پردیس:

۸۲۶۸۳۷۲ ۸۵۰ ۳۰۰۰

آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و پاسخ گویی به سوالات شما

شعبه یک

آدرس شعبه یک (بوعلی): همدان-خیابان بوعلی-سیزده خانه-جنب بیمه تامین اجتمایی

تلفن: ۳۸۲۶۸۳۷۲ – ۳۸۲۷۴۹۹۱

دورنگار: ۳۸۲۷۵۶۹۷


View Larger Map

شعبه دو

آدرس شعبه دو (بعثت): همدان-خیابان شهرداری-بالاتر از میدان بعثت-ابتدای کوچه نشاط–بلوک ۱

تلفن: ۳۸۲۱۳۴۰۲


View Larger Map