ترم مهر - آبان- سال 1395/شیفت زوج: خانمها/ شعبه بعثت
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Tiny Talk-2 اراد حیدریان 100.00
Tiny Talk-2 ريحانه داوري 100.00
Tiny Talk-2 سیده السا موسویان 100.00
Lets Go B & 1 پرسين شمسی وقار 100.00
Lets Go B & 1 سارينا نوروزی 100.00
Lets Go 2 & 3 آيناز افرازه 100.00
HW-UI & A نازنين ولايي 98.50
HW-PI & I نیره سبدی 100.00
HW-B & E مرجان توکلی 100.00
Got It Starter & 1 مبينا منيث 95.75
Got It 2 & 3 نيكي جمشيدي 95.50
6 & Lets Go 4 & 5 مانا درخشانی 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 نسترن سجادمنش 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 مليكا سعيدي 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 ريحانه كياني 100.00
ترم زمستان یک- سال 1395/ شیفت زوج: آقایان / شعبه بوعلی
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 علی غربالی 100.00
Lets Go B & 1 علی مسکوکیان 100.00
Lets Go 2 & 3 امیرحسین امامی 100.00
Lets Go 2 & 3 امیرمهدی بهراملو 100.00
Lets Go 2 & 3 هومن ترابی 100.00
Lets Go 2 & 3 مهدی سلطانی 100.00
H.W U.I بردیا سیف 93.00
H.W P.I اميد بقا 95.25
H.W Intermediate علي رضا دياري 98.25
H.W Elementary فرهاد عسگری وش 91.00
H.W B امیرابوالفضل کاتبی 94.50
Got It S نيما پاكيزه 97.00
Got It S محمد عرفان غفاری 97.00
GOT it 3d مهدی گنجعلی 100.00
Got It 3 ارشيا محمودي 94.00
Got It 1 امیر محمد حداد همدانی 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 مهدی گنجعلی 100.00
ترم زمستان یک - سال 1395 / شیفت فرد : آقایان / شعبه بعثت
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go 2 & 3 سیاوش رشیدی 100.00
HW-UI & A علی حریت 97.00
HW-PI & I شهراد غفوري 100.00
HW-B & E میثاق اقداقی 97.00
Got It Starter & 1 محمد حسین مسعودی 98.50
Got It 2 & 3 محمد امين ابوالفتحي 94.25
6 & Lets Go 4 & 5 ارشيا قدرتی 98.50
6 & Lets Go 4 & 5 رضا محمدی 98.50
ترم پائیز2- سال 1395/شیفت فرد: آقایان شعبه بعثت
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 سیاوش رشیدی 100.00
Lets Go B & 1 علی عباسی 100.00
Lets Go 2 & 3 آرمین حضرتی 97.00
HW-UI & A مهدي محمدي هدايت 95.00
HW-PI & I شهراد غفوري 98.00
Got It Starter & 1 کامران کریمی 100.00
Got It Starter & 1 محمد حسین مسعودی 100.00
Got It 2 & 3 محمدامین لاله چینی 94.25
6 & Lets Go 4 & 5 رضا محمدی 100.00
ترم پائیز1- سال 1395/ شیفت فرد: آقایان / شعبه بعثت
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 سینا پاک رخ 100.00
Lets Go B & 1 سیاوش رشیدی 100.00
Lets Go B & 1 طاها سایه وند 100.00
Lets Go B & 1 علی عباسی 100.00
Lets Go 2 & 3 آرمین حضرتی 95.00
HW-UI & A بهراد بحيرايي 97.00
HW-PI & I شهراد غفوري 98.50
HW-B & E میثاق اقداقی 99.50
Got It Starter & 1 محمد حسین مسعودی 97.50
Got It 2 & 3 محمدامین لاله چینی 97.00
6 & Lets Go 4 & 5 رضا محمدی 98.75
ترم آذر-دی- سال 1395/شیفت زوج : خانمها شعبه بعثت
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 كوروش امدادی فرد 100.00
Lets Go B & 1 امیر محمد باقریه 100.00
Lets Go B & 1 پارسا ترکمانی 100.00
Lets Go B & 1 فاطمه حميدزاده 100.00
Lets Go B & 1 متين خدمتی 100.00
Lets Go B & 1 پرنیان سعدی 100.00
Lets Go B & 1 پرسين شمسی وقار 100.00
Lets Go B & 1 مهشید معصومی 100.00
Lets Go B & 1 روژین نوروزی 100.00
Lets Go B & 1 سارينا نوروزی 100.00
Lets Go 2 & 3 سارينا رضایی 100.00
Lets Go 2 & 3 محمد پارسا لطفی پارسا 100.00
HW-UI & A فرناز جعفري 98.50
HW-PI & I شراره ذکائی 98.00
HW-PI & I یگانه مظاهری 98.00
HW-B & E راحله موفق 97.50
Got It Starter & 1 رکسانا رضایی 94.25
got it 3b رکسانا رضایی 94.25
Got It 2 & 3 زهرا زبردستي 100.00
Got It 2 & 3 طاهره فیلی 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 نسترن سجادمنش 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 مليكا سعيدي 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 ريحانه كياني 100.00
ترم مهر-آبان- سال 1395/ شیفت فرد: خانم ها / شعبه بوعلی
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Tiny Talk-3 کیان خوشبخت 100.00
Tiny Talk-3 آرینا نجفلو شهپر 100.00
Tiny Talk-2 آرمین احمدی 100.00
Tiny Talk-2 فربد فلاح 100.00
Tiny Talk-2 ژوان منوچهری 100.00
Lets Go B & 1 مریم کشاورز 100.00
Lets Go 2 & 3 ايسان الواری 100.00
Lets Go 2 & 3 هانيه طهماسبی 100.00
HW-UI & A عاليه درويشي 95.50
HW-PI & I غزل شعبانی 95.00
HW-B & E مهشاد معروف 97.50
Got It Starter & 1 حورا موسوي 95.25
Got It 2 & 3 نيلوفر بهادر 93.00
Got It 2 & 3 انسيه پرويزي 93.00
CAE بهاره پورالعجل 83.50
6 & Lets Go 4 & 5 مائده چهاردولی آشاقی 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 نوشين دستي 100.00
ترم پائیز2- سال 1395/ شیفت زوج: آقایان / شعبه بوعلی
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 علی غربالی 100.00
Lets Go 2 & 3 امیرمهدی خدابخشی 100.00
HW-UI & A حمید سلگی 87.00
HW-PI & I علي رضا دياري 97.00
HW-B & E مصطفی کولیوند 94.00
HW-B & E حسین موقرفرد 94.00
Got It Starter & 1 امیر حداد همدانی 96.75
Got It 2 & 3 ارشيا محمودي 92.00
6 & Lets Go 4 & 5 پويان بختياري 97.25
ترم پائیز1- سال 1395/ شیفت زوج: آقایان / شعبه بوعلی
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 متین اخلاصیان 100.00
Lets Go B & 1 امیرحسین امامی 100.00
Lets Go B & 1 هومن ترابی 100.00
Lets Go B & 1 امیرمهدی خوش کلام 100.00
Lets Go B & 1 پارسا غلامی 100.00
Lets Go B & 1 حسام نیک فرجام 100.00
Lets Go 2 & 3 علیرضا فتحی 99.50
HW-UI & A حمید سلگی 82.00
HW-PI & I پوریا صفری 97.00
HW-PI & I محمدمهدي سهرابي 97.00
HW-B & E سروش ابلقی 98.00
Got It Starter & 1 امیر حداد همدانی 96.50
Got It Starter & 1 محمدحسین شیری 96.50
Got It 2 & 3 علی مرادزاده 95.00
6 & Lets Go 4 & 5 نيما پاكيزه 94.00
ترم آذر -دی- سال 1395/ شیفت فرد: خانم ها / شعبه بوعلی
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Tiny Talk آرمین احمدی 100.00
Tiny Talk مهرسا حسینی 100.00
Tiny Talk کیان خوشبخت 100.00
Tiny Talk نازنین زهرا کشوریان 100.00
Tiny Talk آرینا نجفلو شهپر 100.00
Lets Go B & 1 زهرا سعیدی 100.00
Lets Go B & 1 هستی شهبازی 100.00
Lets Go 2 & 3 هانيه طهماسبی 100.00
Lets Go 2 & 3 فاطمه كشوريان 100.00
Lets Go 2 & 3 زهرا نیازی 100.00
H.W U.I فاطمه کرمی 93.00
H.W P.I غزل شعبانی 94.00
H.W Intermediate غزاله آقامیرزایی 90.75
H.W Elementary زهرا نوروز علی 98.50
H.W B اعظم بیگلری 98.00
H.W Advanced مهرو غلامی جلال 93.00
Got It Starter & 1 متینا شاه نظری 98.00
Got It 2 & 3 نيلوفر بهادر 97.00
6 & Lets Go 4 & 5 مائده چهاردولی آشاقی 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 نوشين دستي 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 مبینا کلیائی 100.00