ترم مهر - آبان- سال 1395/شیفت زوج: خانمها/ شعبه بعثت
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Tiny Talk-2 اراد حیدریان 100.00
Tiny Talk-2 ريحانه داوري 100.00
Tiny Talk-2 سیده السا موسویان 100.00
Lets Go B & 1 پرسين شمسی وقار 100.00
Lets Go B & 1 سارينا نوروزی 100.00
Lets Go 2 & 3 آيناز افرازه 100.00
HW-UI & A نازنين ولايي 98.50
HW-PI & I نیره سبدی 100.00
HW-B & E مرجان توکلی 100.00
Got It Starter & 1 مبينا منيث 95.75
Got It 2 & 3 نيكي جمشيدي 95.50
6 & Lets Go 4 & 5 مانا درخشانی 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 نسترن سجادمنش 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 مليكا سعيدي 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 ريحانه كياني 100.00
ترم پائیز2- سال 1395/شیفت فرد: آقایان شعبه بعثت
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 سیاوش رشیدی 100.00
Lets Go B & 1 علی عباسی 100.00
Lets Go 2 & 3 آرمین حضرتی 97.00
HW-UI & A مهدي محمدي هدايت 95.00
HW-PI & I شهراد غفوري 98.00
Got It Starter & 1 کامران کریمی 100.00
Got It Starter & 1 محمد حسین مسعودی 100.00
Got It 2 & 3 محمدامین لاله چینی 94.25
6 & Lets Go 4 & 5 رضا محمدی 100.00
ترم پائیز1- سال 1395/ شیفت فرد: آقایان / شعبه بعثت
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 سینا پاک رخ 100.00
Lets Go B & 1 سیاوش رشیدی 100.00
Lets Go B & 1 طاها سایه وند 100.00
Lets Go B & 1 علی عباسی 100.00
Lets Go 2 & 3 آرمین حضرتی 95.00
HW-UI & A بهراد بحيرايي 97.00
HW-PI & I شهراد غفوري 98.50
HW-B & E میثاق اقداقی 99.50
Got It Starter & 1 محمد حسین مسعودی 97.50
Got It 2 & 3 محمدامین لاله چینی 97.00
6 & Lets Go 4 & 5 رضا محمدی 98.75
ترم مهر-آبان- سال 1395/ شیفت فرد: خانم ها / شعبه بوعلی
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Tiny Talk-3 کیان خوشبخت 100.00
Tiny Talk-3 آرینا نجفلو شهپر 100.00
Tiny Talk-2 آرمین احمدی 100.00
Tiny Talk-2 فربد فلاح 100.00
Tiny Talk-2 ژوان منوچهری 100.00
Lets Go B & 1 مریم کشاورز 100.00
Lets Go 2 & 3 ايسان الواری 100.00
Lets Go 2 & 3 هانيه طهماسبی 100.00
HW-UI & A عاليه درويشي 95.50
HW-PI & I غزل شعبانی 95.00
HW-B & E مهشاد معروف 97.50
Got It Starter & 1 حورا موسوي 95.25
Got It 2 & 3 نيلوفر بهادر 93.00
Got It 2 & 3 انسيه پرويزي 93.00
CAE بهاره پورالعجل 83.50
6 & Lets Go 4 & 5 مائده چهاردولی آشاقی 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 نوشين دستي 100.00
ترم پائیز2- سال 1395/ شیفت زوج: آقایان / شعبه بوعلی
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 علی غربالی 100.00
Lets Go 2 & 3 امیرمهدی خدابخشی 100.00
HW-UI & A حمید سلگی 87.00
HW-PI & I علي رضا دياري 97.00
HW-B & E مصطفی کولیوند 94.00
HW-B & E حسین موقرفرد 94.00
Got It Starter & 1 امیر حداد همدانی 96.75
Got It 2 & 3 ارشيا محمودي 92.00
6 & Lets Go 4 & 5 پويان بختياري 97.25
ترم پائیز1- سال 1395/ شیفت زوج: آقایان / شعبه بوعلی
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 متین اخلاصیان 100.00
Lets Go B & 1 امیرحسین امامی 100.00
Lets Go B & 1 هومن ترابی 100.00
Lets Go B & 1 امیرمهدی خوش کلام 100.00
Lets Go B & 1 پارسا غلامی 100.00
Lets Go B & 1 حسام نیک فرجام 100.00
Lets Go 2 & 3 علیرضا فتحی 99.50
HW-UI & A حمید سلگی 82.00
HW-PI & I پوریا صفری 97.00
HW-PI & I محمدمهدي سهرابي 97.00
HW-B & E سروش ابلقی 98.00
Got It Starter & 1 امیر حداد همدانی 96.50
Got It Starter & 1 محمدحسین شیری 96.50
Got It 2 & 3 علی مرادزاده 95.00
6 & Lets Go 4 & 5 نيما پاكيزه 94.00