ترم تابستان1-سال 1396/شيفت فرد/شعبه بوعلي
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Tiny Talk پارمیدا پوررضوانی 100.00
Tiny Talk شايان حاميان 100.00
Tiny Talk تينا حمزه لو 100.00
Tiny Talk رونيا رضوي 100.00
Tiny Talk نازنین زهرا کشوریان 100.00
Tiny Talk ژوان منوچهری 100.00
Lets Go B & 1 تينا بابانظري 100.00
Lets Go B & 1 نگين باقری 100.00
Lets Go B & 1 اتوسا جهان شيري 100.00
Lets Go B & 1 پريسا رشادي 100.00
Lets Go B & 1 زينب زارع كار 100.00
Lets Go B & 1 مهيا قياسوند 100.00
Lets Go 2 & 3 زهرا سعیدی 100.00
HW-UI & A مهرنوش نقي پور 93.00
HW-PI & I متينه بيرامي 98.50
HW-B & E هدي مولوي 98.50
Got It S مائده چهاردولی آشاقی 100.00
Got It S نوشين دستي 100.00
Got It S ستايش كريمي 100.00
Got It S نيايش كريمي 100.00
Got It 2 & 3 متینا شاه نظری 99.00
C.A.E 2 سمانه انصاري 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 هانيه حنيفه ئي 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 پریسا صادقی 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 مبينا نوري 100.00
ترم تابستان1-سال 1396/شيفت زوج/شعبه بوعلي
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 محمدسینا برنده 100.00
Lets Go B & 1 سامان جباریان 100.00
Lets Go B & 1 مانی جواهری افخم 100.00
Lets Go B & 1 الينا رحمان پور 100.00
Lets Go B & 1 فاطمه رحماني 100.00
Lets Go B & 1 امیر عباس شیری آذر 100.00
Lets Go B & 1 نويدرضا عبدي 100.00
Lets Go B & 1 امیر مهدی عظیمی 100.00
Lets Go B & 1 حسام فاطمي 100.00
Lets Go B & 1 محمدعرفان فلك دين 100.00
Lets Go B & 1 پارسا كاظمي 100.00
Lets Go B & 1 محمدمتين كوروش عبادي 100.00
Lets Go B & 1 آريا محمدي 100.00
Lets Go B & 1 آرنيكا مغربي 100.00
Lets Go B & 1 مهدي وجداني 100.00
HW-PI & I حامد اسماعيلي زاده 95.00
HW-B & E عليرضا قنبري 97.25
Got It Starter & 1 ياشار حاكمي 97.00
Got It 2 امیر محمد حداد همدانی 98.00
Get Ready کیان خوشبخت 100.00
Get Ready محمدمانی شادی روان 100.00
Get Ready آرینا نجفلو شهپر 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 امیرحسین امامی 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 محمد حسن بهرامی مشعوف 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 هومن ترابی 100.00
ترم تابستان یک- سال 1396/شیفت زوج/شعبه بعثت
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 فاطمه قدمی 89.00
Lets Go 2 & 3 پرناز اسدی 100.00
Lets Go 2 & 3 آيناز افرازه 100.00
Lets Go 2 & 3 فاطمه حميدزاده 100.00
Lets Go 2 & 3 يكتا سيفي 100.00
Lets Go 2 & 3 مائده شمس 100.00
HW-UI & A فرناز جعفري 96.50
HW-PI & I طاهره عظیمی 98.00
HW-B & E شکرانه جعفری 100.00
HW-B & E بهاره رجبی 100.00
HW-B & E محیا عارفی 100.00
Got It S مانا درخشانی 100.00
Got It S مليكا سعيدي 98.50
Got It S ريحانه كياني 98.50
Got It 2 & 3 آيسا خرمرودي 97.00
Got It 2 & 3 مبينا منيث 97.00
Got It 1 غزل سلطانی 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 ایسا آزادیان 98.00
ترم بهار2-1396/شيفت زوج/شعبه بوعلي
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 محمدسینا برنده 100.00
Lets Go 2 & 3 حسام نیک فرجام 98.75
HW-UI & A علي رضا دياري 93.00
HW-PI & I ایمان عظیمی شهلا 94.00
Got It Starter & 1 ياشار حاكمي 99.00
Got It 2 & 3 امیر محمد حداد همدانی 98.00
6 & Lets Go 4 & 5 مهدی سلطانی 100.00
ترم بهار-سال1396/شيفت فرد/شعبه بوعلي
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Tiny Talk ارشیا عابدی فر 100.00
Tiny Talk آرینا نجفلو شهپر 100.00
Lets Go B & 1 تينا بابانظري 100.00
Lets Go B & 1 زهرا جعفري 100.00
Lets Go B & 1 پريسا رشادي 100.00
Lets Go B & 1 زهرا رمضاني 100.00
Lets Go B & 1 ايسان قاسمي 100.00
Lets Go 2 & 3 مهسا پورمحمد 100.00
Lets Go 2 & 3 پريا رضايي 100.00
Lets Go 2 & 3 زهرا سعیدی 100.00
Lets Go 2 & 3 هستی شهبازی 100.00
Lets Go 2 & 3 مبينا نوري 100.00
HW-UI & A هستي مسلمي 98.25
HW-UI & A مهرو غلامی جلال 97.00
HW-PI & I متينه بيرامي 97.25
HW-PI & I زهرا نوروز علی 94.50
HW-B & E سحر صفدري 100.00
HW-B & E سميرا مرادي 100.00
Got It S نوشين دستي 100.00
Got It 2 نيلوفر بهادر 96.00
6 & Lets Go 4 & 5 زهرا نیازی 100.00
ترم بهار-1396/شیفت زوج/شعبه بعثت
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Tiny Talk سیده زهرا آبرومندی 100.00
Tiny Talk اناهیتا باقری 100.00
Tiny Talk اراد حیدریان 100.00
Tiny Talk فاطمه خدایی 100.00
Tiny Talk ريحانه داوري 100.00
Tiny Talk ساغر رضایی 100.00
Tiny Talk باران عواطفی 100.00
Tiny Talk محمد ماهان میرزابیگی 100.00
Lets Go 2 & 3 آيناز افرازه 99.50
HW-UI & A نازنين ولايي 98.00
HW-PI & I مریم صادقی 94.50
HW-B & E محیا عارفی 99.50
Got It. 2b محیا عارفی 99.50
Got It Starter & 1 مهدیسا نیازی 98.50
Got It 2 & 3 مهدیسا نیازی 98.50
6 & Lets Go 4 & 5 آرينا عابدی 99.00
ترم بهار 2-1396/شیفت فرد/شعبه بعثت
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go 2 & 3 سیاوش رشیدی 100.00
Lets Go 2 & 3 ماهان مهری 100.00
HW-UI & A پويان لطفي 90.00
HW-PI & I عرشيا عصاري 98.50
HW-B & E میثاق اقداقی 95.00
Got It Starter & 1 عرفان حمزه ای 100.00
Got It Starter & 1 رضا محمدی 100.00
Got It 2 & 3 محمد حسین مسعودی 99.00
6 & Lets Go 4 & 5 مهدی سورانی 100.00
6 & Lets Go 4 & 5 دانیال فامیل شیرازیان 100.00
ترم بهار 1-سال1396/شيفت زوج/شعبه بوعلي
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 محمدسینا برنده 100.00
Lets Go B & 1 عرشيا سهراب نژاد 100.00
Lets Go B & 1 محمدايليا قره گزلو 100.00
HW-UI & A علي رضا دياري 98.00
HW-PI & I علی مرادزاده 95.00
HW-B & E مجتبی باب الحوائجی 98.00
Got It S رضا محمدی 99.00
Got It 3 ارشيا محمودي 93.00
Got It 1 مهدي كياني 99.00
ترم تابستان یک- سال 1396/شیفت فرد/شعبه بعثت
دوره نام و نام خانوادگی نمره
Lets Go B & 1 کارن رضی 100.00
Lets Go B & 1 پیمان عواطفی 100.00
Lets Go B & 1 پرهام نظام الاسلامی 100.00
Lets Go 2 & 3 امیرحسین مقصود 98.25
HW-UI & A پويان لطفي 97.00
HW-PI & I پارسا خوشكاوندي 100.00
HW-PI & I پويا كسايي 100.00
HW-PI & I فرزین خرم رودی 100.00
HW-PI & I سجاد خوش روش 100.00
HW-PI & I حمید شرافتی 100.00
HW-B & E نیما باسلی زاده 93.00
Got It Starter & 1 رضا محمدی 99.00
Got It 2 & 3 محمد حسین مسعودی 98.50
6 & Lets Go 4 & 5 محمد علی نوروزی 100.00