از چه سالی باید آموزش زبان به کودکان را شروع کرد؟

سال اول زندگی، بچه به جز گریه و صداهایی که پدر و مادر به زور می‌خواهند ثابت کنند معنی خاصی دارد، روش ارتباطی دیگري نمي‌شناسد. چند سال بعدی هم والدین با شیرین زبانی کودک و این‌که او هر بار چه کلمه جدیدی را یاد ...

وجه ممیزه کتابهای اورجینال آموزش زبان

از سال 1383، نمایندگی انحصاری انتشارات پیرسون-لانگمن به غزال جوان واگذار شد و واردات، توزیع و فروش کتاب های آموزش زبان در برنامة کار این انتشارات قرار گرفت.