دوره‌ آموزش زبان Headway

مرکز زبان پردیس از بدو تاسیس اعتماد خاصی به منابع هدوی داشته و در حال حاضر ویرایش پنجم آن به عنوان جدیدترین و به روز ترین منبع آموزشی (محتوای اصلی بزرگسالان ) قرارگرفته است.