دوره آمادگی آزمونهای آیلتس

آیلتس (IELTS)، معروفترین آزمون بین المللی سنجش مهارت های زبانی است که می توانید از نمره آن برای اخذ پذیرش و ویزای کار در بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا و کشور های شرق آسیا استفاده کنید.