دوره آموزش زبان Tiny Talk

این سیستم آموزشی برای کودکان پیش دبستانی(Pre-School) می باشد و فقط دو مهارت Speaking و Listening از چهار مهارت آموزش داده می شود.