چگونه انگلیسی را سر هم بنویسیم؟
  • محسن عطایی
  • 07 مرداد 1399
  • 00:00

چگونه انگلیسی را سر هم بنویسیم؟

اکثر افراد دوست دارند در هنگام نوشتن زبان انگلیسی، خط خوبی داشته باشند. به طوری که مثل انگلیسی زبان ها، حروف را سر هم بنویسند و حرفه ای تر به نظر بیایند. برای اینکه حروف انگلیسی را سر هم بنویسید، باید یک سری اصول را رعایت کنید تا در زبان انگلیسی خوش خط شوید و بتوانید به رویایتان جامه عمل بپوشانید. ما در این مقاله به نوحوه سرهم نوشتن حروف انگلیسی می پردازیم و در نتیجه با ارائه نکات مهم، شما را در این مسیر یاری خواهیم نمود.

آموزش سر هم نوشتن حروف انگلیسی
• برای شروع کار باید از یک خودکار که در هنگام نوشتن به صورت روان روی کاغذ حرکت می کند؛ استفاده کنید. روان نویسن ها بهترین گزینه برای شما هستند.
• از کاغذی استفاده کنید که خط دار باشد تا بتوانید به صورت صاف حروف انگلیسی را روی خطوط، بنویسد. کاغذ را به صورت مورب قرار دهید تا تسلط بیشتری روی کاغذ داشته باشید. وقتی کاغذ به صورت صاف قرار بگیرد؛ به ناچار مچ دست در حالتی قرار می گیرد که نمی تواند حرکت لازم برای خوشنویسی کلمات انگلیسی را داشته باشد.
• خودکار خود را با زاویه ای به اندازه ۴۵ درجه در دست قرار دهید. سعی کنید خودکار را به صورت آزاد در دست نگه دارید؛ اگر خودکار را خیلی محکم نگه دارید؛ مانع از حرکت صحیح خودکار بر روی کاغذ می شود.

 

نحوه سر هم نوشتن حروف انگلیسی

برای اینکه یاد بگیریم چگونه انگلیسی را سر هم بنویسیم؟ ابتدا باید با نحوه نوشتار حروف آشنا شویم. در زیر نحوه نوشتن حروف انگلیسی را آموزش می دهیم.

حرف a: با یک خط صاف به صورت مورب به سمت بالا حرکت کنید. سپس تا نصفه، خط را به سمت پایین بیاورید و آن را به شکل یک بیضی در بیاورید. در ادامه خط را به سمت پایین بیاورید تا انتهای حرف a رسم شود.

حرف b: برای نوشتن حرف b، یک خط مورب را رسم کنید و سپس آن را به سمت چپ پیچ دهید و به سمت پایین حرکت کنید. سپس برای انتهای حرف b یک پیچ کوچک به سمت راست بدهید.

حرف c: برای این حرف باید یک خط مورب را از پایین به سمت بالا بکشید؛ سپس از بالای خط مورب حرف c را رسم کنید.

حرف d: نوشتن حرف d را نیز با یک خط مورب شروع کنید و بعد، از آن خط، به صورت یک اشک پایین بیایید. در نهایت انتهای حرف را رسم کنید.

حرف e: حرف e را در زاویه بین دو خط قرار دهید و سعی کنید انحنای آن را در داخل زاویه ایجاد شده، گرد کنید.

حرف f: برای نوشتن حرف f باید از وسط خط مورب یک پیچ به سمت راست و بالا بدهید و انتهای آن را روی خود همان خط بیاورید. بعد در قسمت پایین دوباره یک انحنا به سمت وسط خط مورب بدهید و انحنای بعدی را از طرف راست به سمت راست بدهید. با کمی تمرین به راحتی می توانید این حرف را بنویسید.

حرف g: برای زیبان نویسی حرف g،یک خط مورب از پایین به بالا بکشید. به صورت یک اشک رسم کنید و از انتهای اشک به سمت پایین حرکت کنید و در نهایت انتهای حرف g را به سمت راست بکشید.

حرف h: باید از وسط شروع کنید و یک خط به سمت بالا بکشید و آن خط را تا پایین بیاورید. سپس ادامه حرف h را رسم کنید و یک پیچ به سمت راست بدهید.

حرف i: برای زیبایی بخشیدن به این حرف تنها کافی است کهبه سمت راست یک انحنا کوچک به حرف i بدهید.

حرف j: برای حرف j یک خط مورب بکشید. از بالای خط به سمت پایین حرکت کنید و انتهای حرف j را رسم کنید. در آخر، خط را به سمت راست بیرون بیاورید.

حرف k: برای نوشتن این حرف تنها کافی است که به صورت مورب یک خط بکشید و آن را به سمت بالا حرکت دهید. سپس یک انحنا بدهید و خط را به طرف پایین بیاورید. سپس از همان خط کمی بالا بروید و یک اشک درست کنید انتهای اشک را با یک خط به سمت راست انحنا دهید تا حرف k رسم شود.

حرف l: به صورت مورب خطی رسم کنید. به طرف بالا حرکت کنید و خط را تا پایین امتداد دهید. سعی کنید انتهای خط را کمی بالا ببرید.

حرف m: برای حرف m دو خط فرضی را در نظر بگیرید. باید حرف m را بین این دوخط بنویسید. سعی کنید ابتدا و انتهای این حرف را به سمت بیرون انحنا دهید.

حرف n: حرف n مانند حرف m نوشته می شود. باید آن را بین دو خط فرضی رسم کنید و ابتدا و انتهای آن را کمی انحنا دهید.

حرف o: برای رسم حرف o باید یک خط مورب بکشید و از انتهای آن به شکل دایره پایین بیایید و به جای این که ته دایره را وصل کنید؛ یک پیچ به سمت راست بدهید.

حرف p: یک خط مورب بکشید سپس آن را از بالا تا پایین امتداد دهید و بعد از آن از قسمت بالای خط، یک انحنا به سمت پایین بدهید. می توانید انحنا را به خط وصل نکنید و فقط یک پیچ به سمت راست بدهید.

حرف q: برای نوشتن زیباتر این حرف شما می توانید یک خط مورب بکشید و از بالا آن را به شکل یک اشک در بیاورید. سپس خط را به سمت پایین بکشید. انتهای حرف q نیاز است که یک انحنا بر روی خط و سپس یک انحنا به سمت راست بدهید.

حرف r: برای رسم این حرف، یک خط مورب بکشید، بالای آن را یک پیچ بدهید و با کمی انحنا به سمت پایین بیاورید و انتهای خط را به طرف بالا بکشید.

حرف s: برای نوشتن حرف s یک خط مورب بکشید. یک پیچ کوچک به آن بدهید. و به فرم حرف s به سمت پایین حرکت کنید و انتهای خط را کمی به سمت راست بکشید.

حرف t: از یک خط مورب به سمت بالا حرکت کنید. سپس خط را به طرف پایین بکشید و انتهای آن را به طرف بالا ببرید و در آخر خط بالای حرف t را بکشید.

حرف x: حرف x را بین دو خط فرضی قرار دهید و ابتدا و انتهای آن را انحنا دهید.

حرف y: حرف y باید با کمی انحنا از سمت چپ شروع شود و بعد فرم حرف y کشیده شود و انتهای آن به سمت راست برده شود.

حرف z: حرف z کمی پیچیده تر است. ابتدا یک خط مورب بکشید. سپس یک پیچ به سمت راست بدهید و نزدیک آن یک پیچ دیگر اضافه کنید. خط را به سمت پایین بیاورید و با یک پیچ دوباره به سمت پایین بیایید. در نهایت به سمت راست انحنا بدهید.

 

نحوه سر هم نوشتن حروف انگلیسی

پس از این که حروف را تمرین کردید، برای شروع سر هم نوشتن حروف انگلیسی، سعی کنید یک حرف را چندین بار به هم وصل کنید و پشت سر هم بنویسید. با تمرین و تکرار بیشتر، آمادگی خوبی برای بهتر شدن در این موضوع پیدا کسب خواهید کرد. سپس سعی کنید بر روی نوشتن حروف مختلف متمرکز شوید و آن ها را از طریق خط موربی که در ابتدای نوشتار هر حرف وجود دارد، به هم وصل کنید.

دیدگاه خود را بنویسید