چگونه انگلیسی را سر هم بنویسیم؟

اکثر افراد دوست دارند در هنگام نوشتن زبان انگلیسی، خط خوبی داشته باشند. به طوری که مثل انگلیسی زبان ها، حروف را سر هم بنویسند و حرفه ای تر به نظر بیایند. برای اینکه حروف انگلیسی را سر هم بنویسید، باید یک سری اص ...

فواید انگلیسی فکر کردن

فواید انگلیسی فکر کردن را نمی توان تنها محدود به چهارچوب یادگیری زبان دانست. تفکر و اندیشه جوهره وجود هر آنچه در جهان هستی می بینیم، لمس می کنیم و می شناسیم است. برای شروع هر مسیر یا ارتکاب هر عملی لازم است به ...