دوره آمادگی آزمونهای آیلتس

دوره آمادگی آزمونهای آیلتس

این واژه از حروف اول عبارت ذیل تشکیل شده است:

International English Language Testing System

آیلتس (IELTS)، معروفترین آزمون بین المللی سنجش مهارت های زبانی است که می توانید از نمره آن برای اخذ پذیرش و ویزای کار در بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا و کشور های شرق آسیا استفاده کنید.

متقاضی می¬ بایست قبلاً زبان را فراگرفته و دانش زبانی کافی داشته باشد به طوریکه  برای ورود به دوره های تخصصی آیلتس حداقل در سطح  Intermediate Pre باشد.

هر چهار مهارت Speaking  ,  Listening  ,  Writing   ,  Reading   در این آزمون تست می¬شود.

به یاد داشته باشید که آزمون آیلتس محصول مشترک فکری و اجرای سه ارگان بزرگ دانشگاه کمبریج انگلستان، شورای فرهنگی بریتانیا و موسسه آی دی پی استرالیا است. این بدین معنی است که بنیه علمی و تخصصی بسیار قدرتمندی از این آزمون پشتیبانی کرده و البته همانطور که انتظار هم می رود، سطح دشواری و میزان سخت گیری در آن به مراتب بیشتر از سایر آزمون های بین المللی است.

دیدگاه خود را بنویسید