دوره آموزش زبان Big English

دوره آموزش زبان Big English

این سیستم برای زبان آموزان دوره های ابتدایی و تا حدودی متوسطه اول می باشد. کتابهایی کاملا جدید و به روز می باشند. در وصف این کتابها همین نکته کافی است که به هیچ منبع جانبی و کمکی دیگری نیاز ندارد. مخصوصا نرم افزارهای جانبی این سیستم بسیار عالی و پر محتوا و در عین حال بسیار جذاب می باشد به زبان آموزان عزیز پیشنهاد می شود که در منزل حتما از نرم افزارهای این کتاب استفاده نمایند، چون وقت کلاس قطعا جوابگوی این محتوا بطور کامل نیست .

در دنیایی بزرگ، بچه ها هم دارای اهداف بزرگی هستند، هدف از Big English هم همین است. این کتابهای ارزشمند بچه ها را برای دنیایی که در پیش دارند، آماده می نمایند. از آنجاییکه زبان آموزان این سنین برای موفقیت نیاز به اعتماد به نفس دارند، ارزیابی خاص که از یادگیری آنها در سیستم مورد تاکید است .

ویژگی های دیگر Big English :     

 –  سهولت و آسان ساختن یادگیری 

 –   یکپارچه سازی مطالب در دروس روزانه

–  مدیریت مناسب محتوی و روانی در اجرا

– همراه با سرگرمی و قابلیت بیشتر یادگیری

– برآورده ساختن نیازهای روزمره

این سیستم دارای ۷ سری کتاب از starter تا کتابهای ۶ می باشند که هرکتاب در ۳ ترم 17 جلسه ای تدریس می شوند و در پایان هر کتاب، علاوه بر آزمونهای مختلف ( کتبی_شنیداری_داستان و ……. ) آزمون رسمی  Speaking  به صورت  انفرادی  توسط ۲ نفر از مدرسین مرکز برگزار می گردد. 

دیدگاه خود را بنویسید