1- راه و شهرسازی

2-اداره کل امور کتابخانه ای

3-وزارت آموزش و پرورش(کنفرانس کشوری زبان انگلیسی)

4-صدا و سیما جمهوری اسلامی

5-شهرداری

6-بنیاد شهید و ایثارگران

7-دانشگاه علوم پزشکی

8-کانون اقتصاد

9-کانون بازنشستگان

10-بانک ملی ایران-سرپرستی استان همدان

11-اداره ی کل پست همدان

12-سازمان ملی جوانان استان

13-دبیرستان نمونه الزهرا همدان

14-شرکت تعاونی شکوفه های رزن

15-سازمان مدیریت و برنامه ریزی همدان

16-اداره ی کل تعزیرات حکومتی استان 

17-اداره ی کل بیمه و خدمات درمانی استان همدان

18-معاونت دانشجویی و فرهنگی (باشگاه دانشجویان)-دانشگاه تهران

19-موسسه نمونه دولتی طالقانی همدان

20-آموزشگاه فنی زینب کبری همدان

21-کانون امید

22-اداره ی کل درمان تامین اجتماعی همدان

23-بیمارستان اکباتان(فرشچیان)همدان

24-اداره ی کل راه و ترابری استان

25-اداره ی کل استاندارد استان همدان

26-اداره ی کل اوقاف استان

27-شرکت گاز منطقه ی 7 کشور

28-اداره ی کل ثبت اسناد و املاک 

29-اداره ی کل ارشاد

30-آزمایشگاه فنی مکانیک خاک