روزی که به آموزشگاه زبان پردیس وارد شدیم مطمئن بودیم که آینده شایان در حال تغییر است. تیم این آموزشگاه برای همیشه زندگی علمی فرزند من را تغییر داد. در مدت کمتر از شش هفته، شایان توانست الفبا، خواندن و نوشتن انگلیسی را بیاموزد. آموزشگاه به شکل غیر قابل تصوری کاری که پدر مادر، مدرسان و مدرسه شایان نتوانستند انجام دهد برای فرزندم انجام داد.

در طی یک سالی که پریسا در کلاس های آکادمی نمونه درس می خواند، خیلی خیلی از پیشرفتش راضی هستم. در خانه پریسا نیاز هایش را کاملا به زبان انگلیسی می گوید و پیشنهاد می کنم اگر شما هم تمایل دارید فرزندتان دو زبانه شود، آموزشگاه زبان نمونه را انتخاب کنید. نکته حائز اهمیت اینکه کادر آکادمی مجرب و صمیمی است.

در طول یک سال و نیم آموزش دخترم، خیلی راضی هستم. خیلی پیشرفت کرده است و جملات خیلی خوبی می تواند استفاده کند. خیلی راحت می تواند با موزیک هایی که گوش می دهد همخوانی کند و انگلیسی را بفهمد.

یکی از علت هایی که من آموزشگاه زبان نمونه را انتخاب کردم علاوه بر کادر خوب، آموزش عالی و رسیدگی بسیار خوب است به طوری .که دایره لغات فرزندم خیلی بالا رفتده است و این می تواند باعث خوشحالی هر خانواده‌ای شود.

چطور اشتباهات خود را هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی کاهش دهیم؟ چطور اشتباهات خود را هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی کاهش دهیم؟ چطور اشتباهات خود را هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی کاهش دهیم؟ چطور اشتباهات خود را هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی کاهش دهیم؟ چطور اشتباهات خود را هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی کاهش دهیم؟ چطور اشتباهات خود را هنگام صحب...

حسین شاهینی (پدر شایان)
خانم سارا مردانی (مادر پریسا پوری)
پدر مریم نیازمند
خانم مریم جمالی (مادر محمدرضا بردیایی)
محیا رشادی